<  

Rijksmuseum voor Volkenkunde - Musée

Pour information:
Steenstraat 1, Leiden
tel. +31 715 168 800